+48 691 317 171
+48 694 947 074

Pn-Pt: 9.00 - 20.00
ul. Lipowa 3/28, 30-702 Kraków

Zespół

Radca prawny Kaja Węglarz - partner, mediator

Radca prawny, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Certyfikowany mediator.
Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz na Wydziale Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie we Francji. Stypendystka Wydziału Prawa, Kryminologii i Administracji Uniwersytetu Lozańskiego (Szwajcaria).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawniczych w Krakowie i w Lozannie, a także jako prawnik organizacji pozarządowej. Przez wiele lat świadczyła pro bono pomoc prawną jako wolontariusz, a następnie koordynator poradni prawnej dla osób niezamożnych.

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym i rodzinnym, prawie Unii Europejskiej, ochronie prawnej pokrzywdzonych w postępowaniu karnym. Posiada szerokie doświadczenie procesowe.

W swojej pracy zawodowej kładzie szczególny nacisk na koncyliacyjne metody rozwiązywania sporów. Prowadzi postępowania mediacyjne w sprawach: cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, administracyjnych i z konsumentami.

Biegle włada językiem angielskim i francuskim, w tym językiem prawniczym. Zna podstawy języka włoskiego. Prowadzi obsługę Klientów obcojęzycznych Kancelarii.


Radca prawny Bogumił Węglarz - partner  

Radca prawny, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendysta Wydziału Humanistycznego i Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, a także z zakresu prawa ochrony środowiska w prawie polskim i w prawie Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w jednostkach administracji publicznej oraz w wiodącej kancelarii prawnej w Krakowie. Przed powołaniem spółki partnerskiej, prowadził indywidualną kancelarię radcowską.

Obecnie w swojej pracy zawodowej zajmuje się kompleksową obsługą prawną jednostek administracji publicznej, w tym w zakresie zamówień publicznych, partnerstwa publiczno–prywatnego, finansów publicznych oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.   

Specjalizuje się w obsłudze prawnej osób fizycznych i osób prawnych, w szczególności w obszarze prawa administracyjnego – w tym prawa wodnego i prawa ochrony środowiska, prawa pracy, jak również prawa cywilnego oraz publicznego i prywatnego prawa gospodarczego. Posiada szerokie doświadczenie procesowe.

Włada językiem angielskim, zna podstawy języka czeskiego i języka słowackiego.


Aleksandra Misztal - asystent radcy prawnego

Studentka III roku stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
W ramach udziału w programie ERASMUS studiowała we Francji na Uniwersytecie w Orleanie. 

Włada językiem angielskim i francuskim.

2019 Węglarz | Kancelaria Radców Prawnych | Polityka bezpieczeństwa danych

Facebook